Rețele de socializare

Această politică de securitate a fost creată având în vedere intrarea în vigoare începând cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “GDPR”), cât și de obligația impusa de GDPR de a asigura masuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate tuturor activităților de procesare a datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM

VERO-ASCO SRL este o societate cu sediul în Str. Ing. Dumitru Zosimma nr.88 ap.2, sector 1, Bucuresti, cod poștal 011537 având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/14989/2016, cod unic de înregistrare 36741200 (denumită în continuare ”Vero-Asco” sau “Societatea”).

Vero-Asco desfășoară activități profesionale in domeniul serviciilor de training și team building, activitate care presupune procesarea unor categorii de date cu caracter personal.

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră și în calitate de utilizator al website-ului trainingbysorincantor.ro (denumit în continuare „website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce, în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu website-ul nostru.

2. PRINCIPIILE POLITICII DE SECURITATE

Vero-Asco procesează datele cu caracter personal cu care vine în contact cu respectarea următoarelor principii:

 • Protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate;
 • Legalitate, echitate și transparență – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, într-un mod echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Scopuri determinate, explicite și legitime – Prelucrarea datelor cu caracter personal de către societate se face în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Temei legal – Societatea se va asigura că orice procesare a datelor cu caracter personal va avea un temei bine determinat, precum prevederi legale, consimțământul persoanei vizate, executarea contractelor, interesul legitim al societății (care nu va contraveni intereselor superioare ale persoanei vizate);
 • Limitare prin raportare la scop – Societatea procesează datele cu caracter personal numai dacă sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Limitare prin raportare la timp – Societatea păstrează datele persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesara îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Exactitate și acuratețe – Societatea procesează date cu caracter personal într-un mod precis și ia masuri rezonabile pentru a se asigura că datele inexacte de care ia cunoștință sunt șterse sau rectificate;
 • Securitate – Societatea este dedicată asigurării securității tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și face demersuri constante pentru a atinge acest scop, inclusiv prin instruirea angajaților, colaboratorilor și partenerilor săi.

3. CATEGORII DE PERSOANE VIZATE

Vero-Asco procesează date cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

- angajații și colaboratorii proprii;

- angajații partenerilor comerciali;

- după caz, alte persoane fizice care interacționează cu societatea în cursul activității acesteia;

- orice altă persoană care vizitează website-ul societății.

4. DATELE COLECTATE

In funcție de specificul fiecărei relații, Vero-Asco poate procesa următoarele categorii de date cu privire la persoanele vizate:

 • Nume si prenume;
 • Date de contact: telefon, adresă poștală, adresa de e-mail;
 • Date de identificare, conform cărții de identitate / pașaportului;
 • Date profesionale: loc de munca, poziție, vechime, experiență profesională;
 • Date furnizate direct prin e-mail sau prin alte modalități de către persoanele vizate;
 • Adresă IP
 • Date colectate despre angajați și familiile acestora sau despre colaboratori, în scopul respectării contractului de munca/colaborare și a prevederilor legale în domeniul muncii;

Datele cu caracter personale menționate mai sus au caracter exemplificativ.

Aceste date pot fi colectate din următoarele surse:

- de la clienții Vero-Asco;

- din contracte și documente auxiliare acestora, inclusiv în executarea relațiilor de munca/colaborare;

- ca urmare a furnizării acestora direct de către persoana vizata – cu obținerea consimțământului în cazurile prevăzute de lege;

- ca urmare a interacțiunii angajaților/colaboratorilor noștri cu persoanele vizate (e.g. cărți de vizita, liste de prezenta la evenimente);

- din surse publice;

5. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Vero-Asco este o companie de training și consultanță astfel, colectăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

a) Oferirea de programe de training și servicii de consultanță către clienții noștri, persoane juridice, pentru personalul acestora;

b) Promovarea produselor și serviciilor Vero-Asco;

c) Executarea contractelor cu furnizorii si partenerii;

d) În procesul de recrutare și gestionare a angajaților/colaboratorilor noștri, sau, ocazional, pentru clienți;

Colectăm date cu caracter personal în următoarele temeiuri:

a) Executarea contractelor. Societatea noastră oferă servicii aproape în exclusivitate către persoane juridice, procesând astfel date cu caracter personal în executarea contractelor cu aceștia;

b) Consimțământul persoanelor vizate. În unele cazuri, consimțământul va fi considerat acordat prin faptul ca persoana vizata va avea inițiativa transmiterii unor date cu caracter personal către noi, de exemplu, în cazul contactării societății din proprie inițiativă de către persoana vizată prin intermediul adresei de e-mail a Vero-Asco sau a formularului de contact de pe website-ul societății;

c) Îndeplinirea unor obligații legale;

d) Îndeplinirea intereselor legitime ale societății care nu se vor opune drepturilor superioare ale persoanei vizate.

6. CUI DIVULGAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a-și desfășura activitatea în cele mai bune condiții și a asigura servicii de cea mai înaltă calitate clienților săi, Vero-Asco utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali.

Unii dintre aceștia sunt, la rândul lor, operatori de date, care desfășoară activități de CRM – stocare baza de date, platformă de comunicare electronică, platformă de sondaje electronice, furnizor servicii website, furnizor de hosting și înregistrare domenii și sunt activi în industria/sectorul  software și consultanță.

Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Vero-Asco, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competente în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligaților legale ale acesteia din urmă.; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:

a. În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web;

b. Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamațiilor dumneavoastră, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centru de apel;

c. Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare;

d. Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru;

e. Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal către furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind clienții.

7. SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR

Vero-Asco vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. Totuși, având în vedere că în societatea informațională securitatea prelucrărilor nu poate fi 100% garantată, Vero-Asco a luat, de asemenea, măsuri ca, în cazul improbabil în care apar incidente de securitate, întinderea și gravitatea acestora să fie diminuate.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul la informare: dreptul de a afla ce date sunt procesate, scopurile și temeiurile prelucrării, destinatarii datelor, perioada de stocare, existența drepturilor persoanelor vizate, dreptul de a se adresa autorității de supraveghere etc.;

b) Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind prelucrarea detaliate anterior;

c) Dreptul la rectificare: dreptul de a obține corectarea datelor inexacte sau completarea datelor lipsă;

d) Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a solicita ștergerea datelor procesate, în situațiile prevăzute de lege;

e) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, în limitele prevăzute de lege.

f) Alte drepturi care pot fi exercitate în limitele prevăzute de lege: dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune proceselor decizionale automate, dreptul de a se adresa autorităților competente cu solicitări privind prelucrările efectuate de Vero-Asco etc.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să utilizați formularele disponibile la http://www.dataprotection.ro/?page=Modele_de_plangere  pe http://www.dataprotection.ro/  sau să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

9. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Vero-Asco, după cum va fi necesar. Vero-Asco vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

10. CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătura cu prezentul document către Societate care poate fi contactată folosind următoarele detalii de contract:

Prin email la adresa office@trainingbysorincantor.ro.

Personal sau prin poștă la adresa VERO-ASCO SRL, Str. Ing. Dumitru Zosimma nr.88 ap.2, sector 1, Bucuresti, cod poștal 011537

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SOCIETĂȚII VERO-ASCO SRL

Training Sorin Cantor