Rețele de socializare

1. Prin utilizarea website-ului www.trainingbysorincantor.ro (numit în continuare „Site”), sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Vero-Asco sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări Condițiile de Utilizare ale acestui Site, nu trebuie să utilizați Site-ul, conținutul sau serviciile sale.

2. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile ("Conținut") sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Vero-Asco SRL („Vero-Asco”) sau al partenerilor Vero-Asco, cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrata și neînregistrată a Vero-Asco sau a partenerilor Vero-Asco.

3. Confidențialitate si Date cu Caracter Personal

Societatea Vero-Asco S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Ing. Dumitru Zosimma nr.88 ap.2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14989/2016, având cod unic de înregistrare 36741200 (denumita in continuare „Vero-Asco”) colectează și prelucrează date cu caracter personal numai în condițiile permise de legile și regulamentele aplicabile și în conformitate cu Politica de Securitate (se accesează din Site).

În procesul de administrare a prezentului Site, Vero-Asco va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului Site direct (de exemplu, nume, prenume, adresa poștală, adresa de e-mail, funcție, companie, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

Scopul colectării datelor constă în: informarea utilizatorilor / clienților, furnizarea și prestarea serviciilor, activități comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică.

Prin completarea datelor dvs. în formularul aflat pe Site declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Vero-Asco, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să poată fi stocate, utilizate și prelucrate de către Vero-Asco, afiliații și colaboratorii săi, pentru desfășurarea și/sau derularea de către Vero-Asco de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de furnizare și prestare a serviciilor, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață și de statistică. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate de către Vero-Asco afiliaților săi, precum îi altor entități din țară sau străinătate, cu care Vero-Asco se află în relații de parteneriat, furnizori de servicii, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate în acest sens de către autoritățile competente.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Vero-Asco SRL, din București, Sector 1, Str. Ing. Dumitru Zosimma nr.88, ap.2, vă puteți exercita următoarele drepturi, în condițiile legii:

– să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să interveniți asupra datelor transmise;

– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime;

– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Securitate (accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Conform ultimelor dispoziții europene, Vero-Asco se angajează să folosească responsabil datele personale ce sunt înregistrate automat de către script-uri automate oferite de către Terți în momentul în care un Utilizator accesează website-ul www.trainingbysorincantor.ro.

Adresa IP

Adresa IP este trimisă cu fiecare solicitare, astfel încât serverul să știe unde să trimită răspunsurile. Fiecare utilizator de Internet obține o adresă IP de la un furnizor de servicii Internet (ISP) de îndată ce se conectează la Internet. ISP-ul știe care adrese IP au fost folosite, când și prin care utilizator de Internet. Legea impune ca ISP să păstreze aceste informații.

Vero-Asco nu salvează local nicio adresă de IP a vreunui Utilizator. Folosim în schimb adresa IP pentru recunoașterea sesiunilor și analizele geografice din instrumentul nostru oferit de Părți Terțe.

4. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Vero-Asco are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile

menționate în Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Site.

5. Limitarea răspunderii

Vero-Asco, funcționarii, directorii, angajații, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Vero-Asco nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau virusuri care ar putea sa vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau a descărcării oricărui material, informații, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

6. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

 

PROTECŢIA CONSUMATORILOR – A.N.P.C.

– TELEFONUL CONSUMATORULUI: 0800 080 999 – linie telefonică cu apelare gratuită din rețeaua ROMTELECOM

– Site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor: www.anpc.gov.ro

Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului Bucureşti Adresa:

Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798

Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660

Fax: 021/310.63.80

E-mail: reclamatii.bucuresti@opc.ro

Web: www.anpc.gov.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII

Training Sorin Cantor